top of page
grupp1.jpg

Medlemskap

Medlemsavgift

Ålands fackskollärare r.f. medlemmar betalar månatligen 0,8% av sin lön till fackföreningen. Inbetalningen sker per automatik vid lönekontoret efter att du fyllt i blanketten Fullmakt och fått den undertecknad av styrelsen. Blanketten hittar du längre ner på sidan.

Vem anses som medlem i arbetslöshets kassan?

Arbetslöshetskassornas samorganisation 12.9.1994

Enligt anvisningen anses som medlem i arbetslöshetskassan de, som är medlem i föreningens eller föreningarnas medlemsregister och de individuella medlemmar, som inte har skrivit ut sig ur eller blivit uteslutit ur kassan.

Förmåner

restaurant-691397_1920.jpg

Resor, utflykter och middagar

Under året ordnas olika evenmang och i samband med höstmötet bjuds det på middag i trevlig samvaro.

15dc927de9d8b7.jpg

Övriga förmåner

Vattenflaska

Dokument

Ansökan om medlemskap i Ålands facksskollärare r.f.

Ansökan om utträde ur Ålands fackskollärare r.f.

bottom of page